OBSAH:

Úvod

Popis katastra

Prahistória

Chronológia osídľovania

História obce

Náboženstvo

Poľnohospodárstvo

Kultúra

I.sv.vojna

II.sv.vojna

80 roky min.st.

Záver

 

Popis katastra obce

Obec Ruské bola založená vo Východných Karpotoch na rozhrani dvoch rozsiahlych povrchových celkov, Nízkych Beskyd a Polonin.Kataster obce je takmer zo všetkých strán obklopený súvislými masívmi, ktoré na severe tvoria pohraničný chrbát od Rypy (889.0) cez VeľkéPole (1002.7) , Mohlicu (797.2), Kruhliak (1100,6), Šalnyk (1057,9) až po Pľašu (1162.8). Smerom na juh z neho vybiehajú masívne chrbty Soliša (817,5), Šovba (864,3), Javornikov (700.2), Postaja (840.5), Fedorovej Zalomy a Čerteža, ktorý sa tiahne cez Zálomu (674,7), Saganoved (795,6), Hajdošík (921,3), Jabloňov (835.5), Karcabov Vrch (514,9) a končí v pohorí Nastas. Tento súvislý chrbát z juhu uzatvára kataster obce a tým vytvára tzv. Ruščanskú kotlinu.

V katastri obce, ktorý má rozlohu 2966,63 ha, pramení pod Mohlicou vo výške 765 m.n.m. rieka Cirocha, ktorá má dĺžku 55,2 km a tvorí ľavý prítok rieky Laborec. Na tejto rieke bola v roku 198x vybudovaná vodna nádrž Starina, kvôli ktorej táto obec bola vysťahovaná. Hlavnými prítokmi Cirochy na územi Ruského sú: Runný potok, Teplý po tok, Zárubský potok, Nuzgricov potok, Ruščanský potok a Kuzmovský potok.

Obsah  Obsah

Prahistória

I napriek tomu, že obec v minulosti zaujímala vyhodné strategické postavenie pri horskom priesmyku cez Karpaty, Ruské Sedlo a na nezanedbateľnej obchodno - vojenskej ceste: Budapešt, Miškolc, Užhorod, VeľkyBerezny, Ulič, Ruský Potok, Ruské, Baligrod, San, Premyšl... ... história mnoho podkladov o vzniku obce nezachovala.

Naviac orientáciu v dejinách komplikuje ten fakt, že na pomerne malom území boli založené tri obce s rovnakým názvom. Ruské v Poľsku pri Baligrode na rieke San a Ruské na Podkarpatskej Rusi pri meste Mukačevo. Tento fakt značne komplikuje orientáciu v histórii a v správnom začleňovaní súvislostí k tej, ktorej obci. Prahistória osídlenia Karpatskej oblasti. Archeologické vykopávky. vprikarpatskej oblasti poblíž nášho regiónu svedčia o vysokej úrovni obchodu cez Karpaty v I.tisícročí pred n.l. medzi severom a juhom. V tomto období dochádza i k prvému osídľovaniu horských oblasti Karpát. Na obchodnej ceste východne od Ruščanského priesmyku smerom na Užocký priesmyk v obci Veľké Berezny boli evidované bronzové predmety a hrob z XIII-VIII. st.pr.n.l. Na teritóriu obce Užok bol nájdený bronzový meč z XI-X. st. pr.n.l. Napr.: teritórium obce Stakčín bolo osídlené v II.-I.tisícročí pr.n.l.,čo dosvedčuje nález zachovalej bronzovej sekery s tulajkou a s úškom zdobenej plastickými rebrami.

Obsah  Obsah

Chronológia osídľovania Karpát, Potisskej a Podunajskej nížiny.

IV. st.p.n.l.

- Karpovia (Karpides) bolo po nich pomenované pohorie Karpáty. V r.273 p.n.l. ich porazili rímania (imperátor Aurelian).

94 r.pr.n.l.

- Prvá písomná zmienka o Rusi hovorí, že oddávna bola na území medzi Dneprom a Azovským morom. Rus sa spomína u gréckých a latinských pisateľov kroník.

1.-4.st.

- Germani, Alani, Venedi, Antovia a Bieli Chorváti, ktorí sa len postupne slavonizovali. Pravlasť Slovanov sa rozprestierala na sever od Karpát medzi riekami Vislou, Bugom a Dnestrom. Odtiaľ sa rozptýlili na všetky strany. Západní Slovania prešli cez Karpatské priesmyky do Panónie a stredu dunajskej kotliny. Tento proces trval 1-2 storočia.

4.-5.st.

- Prvé vlny osídľovania východného Slovenska.

6.st.

- Slovania sa zo severnej strany Karpát presídľovali na Balkán.

6.-7.st.

- Karpatská Rus osídlená slovanskými kmeňmi Bielych Chorvátov.

626r.

- Byzantský cisár pozval časť Bielych Chorvátov, ktorí sa neskôr usídlili v Ilýrii. To oslabilo ich silný kmeňový zväz na sever od Karpát.

- Východoslovanský ruský kmeň Bielých Chorvátov bol prvým slovanským obyvateľom Karpát a bol predkom Rusínov.

9.st.

- Založený štát Kyjevská Rus.

862

- Solúňski bratia Cyril a Metod priniesli kresťanstvo Rusínom osídleným najuh od Karpát.

Pred r.895

- Rusíni mali svoj štát s názvom Ruská Krajina s vlastnými panovnikmi, ktorého vládcom bol knieža Laborec.

r.898-903

- Maďarské kmene prekročili Karpaty a v bitke pri Užhorode porazili vojska kniežaťa Laborca. Samotný kňaz Laborec bol chýtený na úteku do svojej pevnosti v Michalovciach a na brehu rieky Sviržava popravený. Od tejto doby na počesť svojho vládcu ľud začal túto rieku volať Laborec.

Obsah  Obsah