DARA

(1773,1786 Dara, Dare; 1808, 1863-1886 Dara)


Dara
Dara ležala v údolí pod Karcabovym vrchom na východ od obce Starina vo výške 390 m.n.m. Najstaršia známa správa o Dare je z roku 1598, ale v urbároch sa spomína až v roku 1690. Vznik Dary možno predpokladať v sedemdesiatych-osemdesiatych rokoch 16.storočia. Bola vybudovaná vedľa Stariny, pravdepodobne starinskymi sedliackymi rodinami.
V 18.a začiatkom 19.storočia bola Dara postupne vyčlenená z Humenského panstva a prešla spolu s Veľkou Poľanou v zálohu šľachtických rodov Barkóciovcov, Revesovcov, Rollovcov.
Okolo roku 1753 tu žilo 29 sedliackych rodín hospodáriacich na dvoch celých sedliackych usadlostiach. Na celej sedliackej usadlosti žilo 14 až 15 sedliackych rodín. Zemepánom ročne vyplatili až 55 zlatých. V roku 1828 v Dare bolo 24 domov a 182 obyvateľov. Bola to najmenšia dedinka na Hornej Ciroche. V Dare v roku 1900 nebol ani jediný remeselník. V dedine nebola ani krčma.
Nevieme, aké straty na obyvateľstve a majetku utrpela dedina v priebehu I. svetovej vojny.
V druhej svetovej vojne Dara v porovnaní z okolitými dedinami utrpela najmenšie straty.
Cez obec frontová vojnová vrava sa prehnala dvakrát a to v bitke o Starinu, keď ruské vojská útočiace na Humenné prenikli k Starine z dvoch smerov. Pozdĺž rieky Cirochy a z Karcabového vrchu, keď prekonali Lukov potok vo smere Veľká Poľana – Príslop a v poobedňajších hodinách 21.novembra 1914 bola Dara so Starinou už obsadená ruskou armádou .V priestore Dary bol ponechaný ako záloha 190.Očákovský peší pluk.
Pri oslobodzovaní obce boli zničené štyri domy. Ako sa nám podarilo zistiť z II. svetovej vojny sa nevrátil Michal HRIB narodený 25.12.1925,ktorý padol 3.marca 1945 pri Liptovskom Mikuláši, pochovaný je na vojenskom cintoríne Háje. Pri povojnovej obnove v období 1945 – 1959 sa tu postavilo 25 nových domov. Tým táto dedina, ktorá mala iba 38 roľníckych usadlostí nadobudla iný rozmer.
Po oslobodení sa začala, vďaka učiteľom, rozvíjať kultúrna činnosť. Veľkú popularitu získala ochotnícka činnosť, nacvičovali sa divadelné hry a zakladali spevácke a tanečné súbory. V Dare divadelný súbor starších nacvičil v roku 1959-1960 divadelnú hru Deputát Prokip, s ktorou aj vystúpil vo svojej obci. Ľudová knižnica, ktorá bola zriadená v obci, mala v roku 1960 836 zväzkov. Jej hlavnou klientelou boli žiaci. Po obnovení zničených základných škôl v Dare nastúpilo v roku 1967 iba 14 žiakov.
Starina
Roku 1970 najpočetnejšou národnosťou v Dare bola zastúpená Ukrajinská národnosť počtom 148 osôb t.j.80,00% z celkové počtu obyvateľov. Najväčší počet obyvateľstva Dara dosiahla v roku 1961 a to 194 obyvateľov. Postupne tento počet obyvateľov až do vysťahovania klesal a v roku 1976 mala Dara 46 domov v ktorých žilo 184 obyvateľov a v roku 1980 početný stav klesol na 131 obyvateľov.
Dara    Dara
Drevená cerkov r.1800
To posledné čo z Dary ostalo, murovaná pravoslávna cerkov,
ktorá je však v súčastnosti opustená.
Hore  Hore