Akcie


Svetlá lesa

 

 

 

 

 

                         RUSNACKO-RUŠČANSKÉ SLOVA

                  РУСНАЦЬКО- РУЩАНСЬКІ СЛОВА

 

Zaujímavosťou Ruščankej kotliny a priľahlých dedín Bukovských vrchov je jazyk s rôznym prízvukom a nárečím. Nebolo a doposiaľ niet dvoch susediacich dedín,ktoré by mali zhodné nárečie. Či už budeme porovnávať Runinu s Topoľou, alebo Topoľu s Ruským Potokom. To isté môžeme konštatovať i vo vysídlenej oblasti medzi Veľkou Poľanou a Ruským,alebo Smolníkom a Veľkou Poľanou. Najviac spoločných znakov má náš dialekt so Smolníkom. Možno i preto, že medzi našimi dedinami od nepamäti prebiehala výmena dievčat k zakladaniu rodín. Jedno je iste. Po svojich rodičoch sme zdedili nielen materinský,ale i dorozumievací jazyk, ktorý sa v tomto priestore zrejme používal od prvopočiatkov osídľovania. Toto nárečie rusnáckeho jazyka je svojím spôsobom jedinečné a neopakovateľné. V priebehu stáročí sa týmto krajom prehnali rôzne národy,ktoré si želali tento kraj podmaniť nielen fyzický,ale i duševne. No naši prarodiča odolali všetkým nástrahám a svoje duchovné hodnoty, vrátanie materinského jazyka priniesli do našich čias. Samozrejme tento dialekt neustrnul,ale sa vyvíjal v duchu doby,preto tú boli zaradené i výrazy z maďarského,nemeckého,poľského a českého jazyka. Zarážajúce je pomerne malé zastúpenie jazyka ukrajinského. Je na nás,ako naložíme s týmto bohatstvom,ako dlho dokážeme udržať našu materinskú movu. Bohužiaľ sedem dedín z povodia hornej Cirochy bolo vysťahovaných a tým sa naša pozícia oslabila. V tomto malom slovníku sme sa s pánom Ing. Jánom Čornaničom pokúsili zachytiť tie slova,ktoré najviac dokážu podčiarknuť náš neopakovateľný dialekt. Ak vám tieto stránky aspoň trošku pomôžu v orientácií spôsobu komunikácie našich predkov,budeme radi.

Záverom chcem poďakovať pánovi Ing. Jánovi ČRNANIČOVI,za jeho výraznú pomoc pri zostavovaní toho slovníka.

 

A/А

 

ABO----АБО----BUŤ

AKURAT----АКУРАТ----NO PRÁVE

AJSTRJAB----АЙСТРЯБ----JASTRAB

ALELUJA----АЛЕЛУЯ----MNOHO

ALFAVIT----АЛФАВІТ----ABECEDA

AMBRELA----АМБРЕЛА----DÁŽDNIK

AMIŇCMA----АМІНЬЦМА----KONIEC

ANCIJAŠ----АНЦІЯШ----SATAN

ANCIСHRIST----АНЦІХРІСТ----ČERT

ANCUK----АНЦУК----OBLEK

ANCVAJ----АНЦВАЙ----RAZ-DVA,RÝCHLO

ANTLAGER----АНТЛАГЕР----POMOCNÍK NA STAVBE

ARDŽA----ЯРДЖA----HRDZA

AZBUKA----АЗБУКА----PÍSMENO

 

B/Б

 

BABIČKA----БАБІЧКА----PORODNÁ BABA

BABEJ----БАБЕЙ----DEDO BEZ VNUKA

BABROŠ----БАБРОШ----NEŠIKA

BAGOV----БАГОВ----TABAK

BACHA----БАХА----POZOR

BAJKA----БАЙКА----POHODA/TO BAJKA-TO JE V POHODE/

BAJLAK----БАЙЛАК----PRÍLOŽNÍK

BAJURA----БАЮРА----KALUŽ

BALAMUTA----БАЛАМУТА----PROBLÉM

BAMBUĽA----БАМБУЛЯ----VIANOČNÁ GUĽA

BANDURKY----БАНДУРКЫ----ZEMIAKY

BALAMUTYTI----БАЛАМУТИТІ----KLAMAŤ

BARS----БАРС----VEĽMI

BARŠAŇ----БАРШАНЬ----TEXTIL

BARVINOK----БАРВІНОК----ZIMOZELEŇ

BARZ----БАРЗ----VEĽMI

BARZ DOBRI----БАРЗ ДОБРІ----VEĽMI DOBRÉ

BASIGEĽ----БАСІГЕЛЬ----BICIGEĽ

BATUH----БАТУГ----BIČ

BAVUSY----БАВУСЫ----FÚZY

BEČALOVATI----БЕЧАЛОВАТI----STARAŤ SA

BERDO----БЕРДО----BRDO NA RUČNOM TKAČSKOM STAVE

BESIDA----БЕСІДА----ROZPRAVANIE

BEŠTEĽOVAŤ---- БЕШТЕЛЬОВАТІ----OBJEDNAŤ

BEŤAR---- БИТЯРЬ----HUNCUT

BEVCHLO----БЕВХЛО----UDRELO

BIDŇAK----БІДНЯК ---- UBOŽIAK

BIGĽAJS----БІГЛЯЙСЬ----ŽEHLIČKA

BJO----БЫЙО----POVEL PRE KONE-DOPREDU

BILOVYNA----БІЛОВИНА----MODRA FARBA

BIROV----БИРОВ----STAROSTA

BIRUJE----БІРУЭ----VLÁDZE

BHŇKAŤ----БГЫНЬКАТІ----FŇUKAŤ

BISIDA----БІСІДА----REČ,ROZPRAVANIE

BIGAR----БІГАРЬ----DLHA PALICA

BIZOVNI----БІЗОВНІ----URČITE

BIZOVATY----БІЗОВАТІ----SPOLIEHAŤ SA

BJO----БЙО----HIO

BLUKATI----БЛУКАТІ----TÚLAŤ SA,PONEVIERAŤ

BLINKER----БЛІНКЕР----SMEROVKA

BLIZŇA/TA/----БЛІЗНЯ----DVOJIČKY

BLUD----БЛУД----NEPRAVDA

BLUDYTI----БЛУДИТІ----TÁPAŤ

BLUKATI----БЛУКАТІ----PONEVIERAŤ SA

BĽACHA----БЛЯХА----PLECH

BĽAŠANKA----БЛЯШАНКА----PLECHOVKA

BLAHODAŤ----БЛАГОДАТЬ----POHODA

BLAJBOK----БЛАЙБОК----OLOVNICA

BLAJVAS----БЛАЙВАС----CERUZKA

BOBORUNKA----БОБОРУНКА----LIENKA

BOBRKA----БОБРЬКА----KOZÍ/OVČI TRUS

BOČKA----БОЧКА----DREVENÝ SÚD

BODŇA----БОДНЯ----MUTELNÍCA

BOKANČI----БОКАНЧІ----TOPÁNKY

BORYKATI----БОРЫКАТІ----ROZ RYŤ

BOKS----БОКС----KRÉM NA TOPÁNKY

BORSUK----БОРСУК----JAZVEC

BORTAK----БОРТАК----NEŠIKOVNÝ

BO-JEM----БО-ЄМ----SOM

BOĽVAN----БОЛЬВАН----HLUPÁK

BRECHATI----БРЕХАТІ----ŠTEKAŤ

BREZLI----БРИЗЛІ----STRUHANKA

BRĎ----БРЫДЬ----NIEČO ŠKAREDE

BRKA----БЫРЬКА----OVCA

BRJUCH----БРЮХ----BRUCHO

BROUZA----БРОВЗА----SÓDA

BROVY----БРОВЫ----OBOČIE

BRYSKAŤ VODU----БРЫСКАТІ----STRIEKAŤ VODOU

BRUKOV----БРУКОВ----KALERÁB

BRYNČOK----БРЫНЧОК----ZVONČEK

BRYLA----БРЫЛА----PLOCHÝ KAMEŇ

BUDEĽAR----БУДІЛЯРЬ----PEŇAŽENKA

BUKETA----БУКЕТА----KYTICA

BUKVA----БУКВА----PISMENO

BUĽKATY----БУЛЬКАТІ----BUBLAŤ

BYĽA----БЫЛЯ----ZEMIAKOVÁ VŇAŤ

BURK----БУРК----ÚVER-DLH

 

C/Ц

 

CAJCH----ЦИЙХ----ZNAČKA

CAPINA----ЦАПИНА----SOCHOR

CARINA----ЦАРІНА----CHRÁNENÝ PRIESTOR

CAROK----ЦАРОК----OHRADA

CIBZER----ЦІБЗЕРЬ----ZIPS

CIMPER CAMPER----ЦІМПЕР ЦАМПЕР------NA FRANFORCE

CINTER----ЦІНТЕРЬ----CINTORÍN

CILOVATI----ЦІЛОВАТІ----BOZKÁVAŤ

CIPJA----ЦІПЯ----KURČA

CIPY----ЦІПЫ----CEPY

CMOŇKATI----ЦМОНЬКАТІ----CMÚKAŤ

COKEĽ----ЦОКЕЛЬ----ZÁKLAD

COMPEĽ----ЦОМПЕЛЬ----CENCUĽ

CUCLIK----ЦУЦЛІК----CUMLIK

CORKATI----ЦОРКАТІ----DRKOTAŤ

CUNDRAVYJ----ЦУНДРАВЫЙ----OTRHANÝ

CT----ЦЫТ----BUĎ TICHO !

CUNDRJA----ЦУНДРЯ----HANDRY

CUG----ЦУК----PRIEVAN

CURUK----ЦУРУК----NASPäŤ

CVERNA----ЦВЕРНА----NIŤ

CVIT----ЦВІТ----KVET STROMU

 

 

Č/Ч

 

ČAČKA----ЧАЧКА----OZDOBA

ČAKAN----ЧAКАН----KROMPÁČ

ČASNOK----ЧАСНОК----CESNAK

ČASTKA----ЧАСТКА----POLE

ČERHA----ЧИРГА----PORADIE

ČERJATI----ЧИРЯТІ----MENIŤ

ČEREPAK----ЧЕРЕЛАК----HLINENÝ HRNČEK

ČEREP----ЧЕРЕП----KRÍDĽA

ČEREPYNA----ЧЕРЕПИНА----ULOMOK

ČEREVUŠKA----ЧЕРЕВУШКА---- RYBIČKA BELIČKA

ČERKATY----ЧИРКАТІ----HRKOTAŤ

ČERKUTKA----ЧЕРКУТКА----HRKÁLKA

ČIJ----ЧІЙ----KOHO

ČIGA----ЧІГА----KLADKA

ČINGOV----ЧІНГОВ----ZVONEC

ČIR----ЧИР------KRUPICOVÁ KAŠA

ČKAŤ----ЧКАТІ----ČIKUTAŤ

ČMIĽ----ЧМІЛЬ----ČMELIAK

ČOM----ЧОМ----PREČO

ČORTOPOLOK----ЧОРТОРОЛОК----BODLIAK

ČOVEN----ЧОВЕН----ČLN

ČUDO----ЧУДО----DIV

ČUCHATY----ЧУХАТІ----DRHNUŤ PODLAHU

ČULKY----ЧУЛКЫ----VRKOČE

ČUTI----ЧУТІ----CÍTIŤ napr.SMRAD

 

D/Д

 

DACH----ДАХ----STRECHA

DAJAK----ДАЯК----AKOSI

DAKOLY----ДАКОЛИ----NIEKEDY

DAKUS----ДАКУС----MÁLO

DAREMNÁ----ДАРЕМНА----ZADARMO

DAREMNYJ----ДАРЕМНЫЙ----ZBYTOČNÝ

DARVAČK----ДАРВАЧКЫ----ZÁKUSKY

DAS----ДАС----ASI

DAREXOVKA----ДАРЕКСОВКА----ŽENSKÁ ŠATKA NA HLAVU

DAŠO----ДАШО----NIEČO

DEBRJA----ДЕБРЯ----SVAH

DEKEĽ----ДИКЕЛЬ----POKLOP

DEREVJANKA----ДЕРЕВЯНКА----DENATUROVAN7 LIEH

DERTI----ДЕРТІ----TRHAŤ,PARAŤ

DESKA----ДИСЬКА----KDESI

DIKUN----ДІКУН----DIVY

DIKUNOK----ДІКУНОК----ZÁKOP

DIĽA----ДІЛЯ----DREVENÁ PODLAHA – PALUBOVKA

DOBLUDU----ДОБЛУДУ----MNOHO

DOČ----ДОЧ----DÁŽĎ

DOČKA----ДОЧКА----DOSKA

DOČUTI SA----ДОЧУТІ СА----DOZVEDIEŤ SA

DOHAN----ДОГАН----TABAK

DOHVARJATI----ДОГВАРЯТІ----DOHOVORIŤ

DORAZ----ДОРАЗ----O CHVÍĽU

DOTEPER----ДОТЕПЕРЬ----DOTERAZ

DOVJEDNA----ДОВЄДНА----SPOLU

DOVŽANKA----ДОВЖАНКА----HLINENÁ NÁDOBA

DRABYNA----ДРАБИНА---- REBRÍK

DRAŇKATI----ДРАНЬКАТІ----UPENLÍVO PROSÍŤ

DRAPERIA----ДРАРЕРІЯ----ZÁVES

DRAŽNIK----ДРАЖНІК----CESTÁR

DRIŠĽAK----ДРІШЛЯК----CEDIDLO

DRNDA----ДРЫНДА----POMALÝ

DRNDOM----ДРЫНДОМ----POMALY KLUS KOŇA

DRUČOK----ДРУЧОК----DLHÝ KUS GUĽATINY

DRYĽATI----ДРЫЛЯТІ----TLAČIŤ

DRUČOK----ДРУЧОК----DREVENÁ TENKA GUĽATINA

DŠEĽ----ДЫШЕЛЬ----OJ VOZA

DUMAŤ----ДУМАТІ----MYSLIEŤ

DUPĽA----ДУПЛЯ----BUTĽAVINA

DURIŤ----ДУРИТІ----KLAMAŤ

DURNYJ----ДУРНЫЙ----HLÚPY

DURKATI----ДУРКАТІ----KLOPAŤ

DUŽE----ДУЖЕ---VEĽMI

DYCHAVIČNY----ДЫХАВІЧНЫЙ----ASTMATICKY

DUJNIK----ДУЙНІК----VEDIERKO NA DOJENIE KRÁV

DUŽE----ДУЖЕ----MNOHO

 

Ď/ДЬ

 

ĎAKA----ДЯКА----OCHOTA

ĎUGOV----ДЮGOВ----KORKOVÁ ZÁTKA

 

DZ/ДЗ

 

DZOBE----ДЗОБЕ----ZOBE

DZVUN----ДЗВУН----ZVON

DZVUNIK----ЗВОНАРЬ----ZVONÁR

 

DŽ/ДЖ

 

DŽEBRIJA----ДЖЕБРІЯ----BEZCENNÁ VEC

DŽABRIJ----ДЖАБРІЙ----PLEVEL V OBYLÍ

DŽERELO----ДЖЕРЕЛО----PRÁMEŇ

 

E/Е

 

EŠUS----ЕШУС---- OBEDÁR

 

F/Ф

 

FAJTA----ФАЙТА----ODRODA/PRIBUZENSTVO/

FAJNYJ----ФАЙНЫЙ---- VEĽMI DOBRÝ

FALAT/FALATOK----ФАЛАТ----KUS/KÚSOK

FALC---ФАЛЦ-----ZÁHYB

FALDA----ФАЛДА----ZÁHYB NA SUKNI

FARTUCH----ФАРТУХ----ZÁSTERA

FEST----ФЕСТ----VEĽMI

FINDŽA----ФІНДЖА----PORCELANOVÁ ŠALKA

FIRHANKA----ФІРГАНКА----ZÁCLONA

FOFRY----ФОФРЫ----NAPONÁHLO

FRAMBIJI----ФРАМБІЇ----POPRUHY

FUNITY----ФУНІТІ----ŤAŽKO DÝCHAŤ

FURMAN----ФУРМАН----KOČIŠ

FURT----СТАЛЕ----STÁLE

 

G/Síce v našom alfavite toto písmeno absentuje. V bežnej reči je

ale používané./

 

GANOK----GАНОK----VERANDA/PREDSIEŇ

GELETKA----GЕЛЕТКА----HLINENÝ SÚD

GARADIČI----GАРАДІЧІ----SCHODY

GANČAVÝ----GАНЧАВЫЙ----Z VNÚTRA ZHNILÝ

GENGĽAVYJ----GЕНGЛЯВЫЙ----NEMOTORNÝ

GLANC-----GЛАНЦ---LESK

GRIFIK----GРІФІК----UHLIKOVÁ CERUZKA

GRJAVČATY----GРЯВЧАТІ----KRIČAŤ

GEROK----GЕРОК----SAKO

GRUNDBUCH----GРУНБУХ----POZEMKOVÁ KNIHA

 

H/Г

 

HAČA----ГАЧА----ŽRIEBä

HAČUR----ГАЧУР----MLADÝ KôŇ

HAJŠNYK----ГАЙШНИК----

HALAJKATI----ГАЛАЙКАТІ----KRIČAŤ,

HAMOVATI----ГАМОВАТІ----BRZDIŤ

HAMIŠNY----ГАМІШНЫЙ----SKÚPY

HANDĽOVAŤ----ГАНДЛЬОВАТІ----OBCHODOVAŤ

HAJCOVAŤ----ГАЙЦОВАТІ----PRIKLADAŤ NA OHEŇ

HARDUSYTI----ГАРТУСИТІ---ŠKRTIŤ

HARCOVAŤ----ГАРЦОВАТІ----POVZBUDZOVAŤ

HARTOVATI----ГАРТОВАТІ---KALIŤ ŽELEZO

HATIŽAK----ГАТІЖАК----PLECNIAK,BATOH

HAVIAŽ----ГАВІАЗ----KOSTIHOJ LEKÁRSKY

HET----ГЕТ----PREČ

HEV----ГЕВ----TU

HIC----НІЦ----HORUČAVA

HIVER----ГІВЕР----ZDVIHAK

HĽADYLO----ГЛЯДИЛО----ZRKADLO

HLUMETY----ГЛУМИТІ----VYŠKIERAŤ SA

HODOVANEC----ГОДОВАНЕЦ----CHOVANEC

HODZICA----ГОДЗІСА----ZADOK

HOJKATI----ГОЙКАТІ----NAHLAS ZAVOLŤ

HOLUBOK----ГОЛУБКЫ----PLNENÝ KAPUSTNÝ LIST

HOMBALKA---ГОМБАЛКА-----HOJDAČKA

HOMBAŤ SA----ГОМБАТІСА----HOJDAŤ SA

HONEM----ГОНЕМ----SKORO

HORAZD----НОРАЗД----BLAHOBYT

HORŇA----ГОРНЯ----ŠALKA

HOŤŤA----ГОТЯ---- DO PRAVA/POVEL PRE KONE/

HOV----ГОВ----TU

HRADSKA----ГРАЦКА----POĽNÁ CESTA

HRIMNUL----ГРИМНУВ----UDREL

HREBSTI----ГРЕБСТІ----HRABAŤ V ZEMINE

HRJA----ГРЯ----HRČA

HRUBA----ГРУБА----TEHOTNÁ

HUBCUK----ГУБЦУК----KLADKOSTROJ

HUBYTI-----ГУБИТІ-----KAZIŤ

HURKA----ГУРКА----JATERNICA

HUŠAVA----ГУШАВА----HUŠTINA

HUŽVATI----ГУЖВАТІ----KRČIT napr.PAPIER

HVOZDIK----ГВОЗДІК----MALÝ KLINEC

 

CH/Х

 

CHABZ----ХАБЗ----BAZA ČIERNA

CHALITI----ХАЛІТІ----PUSTNUŤ

CHAVKATI----ХАВКАТІ----ZÝVAŤ

CHMARA----ХМАРА----MRAK

CHODŽCHTO----ХОДЖ ХТО----KTOKOĽVEK

CHOLEM----ХОЛЕМ----ASPOŇ

CHOLOŠNI----ХОЛОШНІ----MUŽSKÉ NOHAVICE Z VLNY

CHOSEN----ХОСЕН---ÚŽITOK

CHOVZATI SA----ХОВЗАТІ СА----ŠMÝKAŤ SA

CHROBAVYJ----ШРОБАВЫЙ----ČERVAVÝ

CHTO----ХТО----KTO

CHTOS----ХТОСЬ----KTOSI

CHUSTKA----ХУСТКА----ŠATKA NA HLAVU

CHUDOBA----ХУДОБА.---DOBYTOK

CHVÍĽA----ХВІЛЯ----PEKNÉ POČASIE

 

 

І/I

 

 

IHAKŠE----ІНАКШЕ----INAČ

 

 

 

JI/Ї

 

JIM----ЇМ-----JEM/konzumujem stravu/

JIMATI----ЇМАТІ----CHYTAŤ

JIŽAK----ЇЖАК----JEŽKO

 

 

J/Й

 

 

JIM----ЙІМ----IM

JOJKATI----ЙОЙКАТІ----NARIEKAŤ

 

 

JA/Я

 

 

JAFORY----ЯФОРЫ----ČUČORIEDKY

JAFINA----ЯФИНА----

JAJCE----ЯЙЦЕ----VAJIČKO

JAKBAČ----ЯКБВАЧ----MOŽNO

JAREC----ЯРЕЦ----JAČMEŇ

JARUHA----ЯРУНА----HLBOKÁ RÝHА

 

 

K/К

 

 

KAČATI----КАЧАТІ----KOTUĽAŤ

KALAMUTNÁ----КАЛАМУТНА----MÚTNA

KANČOV----КАНЧОВ----SKLANEN7 DŽBÁN

KANTAR---- КАНТАРЬ----KOŽENÁ OHLÁVKA

KAPČAŤ----КАПЧАТЬ----ZAPÍNAŤ

KERTICA----КЕРТЫЦА----KRTKO

KERTINA----КЕРТИНА----MRAVENISKO

KERŠITY-----КЫРШЫТІ-----ROZBÍJAŤ,DROBIŤ

KETICA----КЕТІЦА----UZOL NA ŽUPE

KEŠEŇA----КЕШИНЯ----VRECKO

KALUP----КАЛУП----CVALOM

KATAĽKA----КАТАЛЬКА----STRAPEC

KIŠKA----КЫШКА----ČREVO

KLEPAČ----КЛЕПАЧ----KLADIVO

KLIKAТІ----КЛИКАТІ----VOLAŤ

KĽOC----КЛЬОЦ----DREVENÁ KLADA

KOBICA----КОБІЦА----KLÁT NA ŠTIEPANIE DREVA

KOBILKA----КОБІЛКА----KAPSA Z PROSTÉHO PLATNA

KOCABOK----КОЦЯБОК----KOTUĽ

KOČANINA----КОЧАНИНА----ASPIK

KOČAN----КОЧАН----HLUB KAPUSTY

KOČERHA----КОЧИРГА----DREVENÝ ZHRŇOVAK

KOKOŠ----КОКОШ----DIEVČENSKÝ ÚČES

KOLJAČIJ----КОЛЯЧІЙ----OSTNATÝ DrôT

KOLOČA----КОЛОЧА----KUDEĽ

KOLOBAŇA----КОЛОБАНЯ----BAHNISKO

KOLOTKA----КОЛОТКА----VISIACI ZÁMOK

KOLOTIŤ----КОЛОТИТІ----MÚTIŤ

KOLOTY----КОЛОТІ----ŠTIEPAŤ

KOLOTOVČA----КОЛОТОВЧА----ŠŤUCHADLO

KOĽBA----КОЛЬБА----PAŽBA

KOLES----КОЛИСЬ----NIEKEDY

KOMANICA----КОМАНІЦА----ĎATELINA

KOMAŠNI----КОМАШНІ----KAR

KONOPЕRLKA----КОНОРЕЛКА----VETERNICA

KONŤA----КОНТЯ----DRUH ÚČESU

KOPANIČKY----КОПАНІЧКЫ----MALE SANKY

KOPERTKA----КОПЕРТКА----OBÁLKA

KOPICA----КОПІЦА----STOH SENA,SLAMY

KOPILEC----КОРЫЛЕЦ----NEMANŽLSKÉ DIEŤA

KOPRIVA----КОПРИВА----PRHĽAVA

KOPRIVJANYJ MICH----КОПРІВЯНЫЙ----VRECE Z HRUBÉHO PLÁTNA-PRHĽAVY

KORČOLY----КОРЧОЛЫ----VEĽKÉ SANE

KOREC----КОРЕЦ----MALÝ DREVENÝ SÚD NA MERANIE ZRNA

KORCHAVY----КОРХАВЫЙ----ĽAVÁK

KORMAŇ----КОРМАНЬ----VOLANT

KORNAZ----КОРНАЗ---SAMEC OD SVINE

KOROPAŇA----КОРОПАНЯ----ROPUCHA

KOROSTA----КОРОСТА----CHRASTA

KOSTURA----КОСТУРА----DLHÝ KUCHYŇSKÝ NôŽ

KORŠOV----КОРШОВ----DEMIŽÓN

KOŠTOVATI----КОШТОВАТІ----OCHUTNÁVAŤ

KOUBICA----КОБІЦА----KLÁT

KOUT----КОУТ----DLHÝ KABÁT

KOVKUS----КОВКУС----MARGARÍN

KOVTATI----КОВТАТІ----UDIERAŤ

KRAČATI----КРАЧАТІ----ISŤ

KREDENEC----КРЕДИНЕЦ----OBYVACIA STENA

KREPĽA----КРИПЛЯ----ŠIŠKA

KRESA----КРИСА----ŠTÍT

KRIŽMA----КРИЖМА----TEXTILNÉ PLÁTNO -AKO NOVORODENECKÝ DAR

KROCHŤA----КРОХТЯ----TROŠKA

KREDENEC----КРЕДЕНЕЦ----KUCHYŇSKÁ LINKA

KROSNA----КРОСНА----TKAČSKÝ STAV

KUČA----КУЧА----PRASAČÍ CHLIEV

KUČIK----КУЧІК----CHLIEV

KUCIJ----КУЦЫЙ----MALÝ VZRASTOM

KUDEĽA----КУДИЛЯ----KOLOVRÁTOK

KURČAČKA----КУРЧАЧКА----OSELNIK/OBAL S VODOU NA OSLU/

KYJANKA----KЫЯНКА----DREVENÁ PALICA

KURJAČKA----КУРЯЧКА----SLEPAČÍ TRUS

KUM----КУМ----KMOTOR

KURŠMIT----КУРШМЫТ----ZVEROLEKÁR

KUS---КУС----TROCHU

 

 

L/Л

 

 

LACHA----ЛАХА----HANDRA

LAGER----ЛАGEР----TÁBOR

LAJE----ЛАЄ----HRIEŠI,NADÁVA

LAMAGA----ЛАМАGA----PALICA

LANCOK----ЛАНЦОК----REŤAZ

LATY----ЛАТІ----HRIEŠIŤ

LAZIVO----ЛАЗІВО----REBRIK

LEŽAN----ЛЕЖАН----LENIVEC

LEVEŠ----ЛЕВЕШ----ZEMIAKOVÁ POLIEVKA

LGATI----ЛЫGАТІ----HLTAŤ

LICI----ЛІЦІ----OPRATE

LIVČA----ЛИВЧА----

LOSNO----ЛОСНО----TAK

LSŤ----ЛЫСТЬ----HOLENNÁ KOSŤ

LUBA----ЛУБА----KôRA STROMU

LUPA----ЛУРА----ŠUPKA/z ovocia a zeleniny/

ĽUFA----ЛЮФА----FLAVEŇ

 

 

Ľ/ЛЬ

 

ĽAĽO,ĽAĽKO----ЛЯЛЬО,ЛЯЛЬКО----BÁBäTKO

ĽOVNIK----ЛЬОВНІК----ZÁPADKA

ĽUŠITI----ЛЮШІТІ----LÚSKAŤ

 

 

 

M/М

 

 

MAČANKA----МАЧАНКА----JEDLO Z HÚB

MADZILNIK----МАДЗІЛНІК----MALÍČEK

MAJZEL----МАЙЗЕЛ----SEKÁČ

MALAGELO----МАЛАGEЛО----OVOCNÉ VÍNO

MANTEĽ----МАНТЕЛЬ----KABÁT

MAŠLA----МАШЛЯ----KRAVATA + UZOL NA TOPÁNKACH + STÚHA DO VLASOV

MENI----МЕНІ----MNE

MERENDZATI----МЕРИНДЗАТІ----PREŽÚVAŤ/ napr. DOBYTOK/

MERENĎALKA----МЕРЕНДЯЛКА----ĽANOVÝ KUS LÁTKY/ na balenie tvarohu/

MERJAVÝ----МЕРЯВЫЙ----ZANOVITÝ,TVRDOHLAVÝ

MERKOVATI----МЕРКОВАТІ----DÁVAŤ POZOR

MILKO----МІЛКО----PLYTKO

MOLODA----МОЛОДА----NEVESTA

MOLODNYK----МОЛОДНИК----MLADÝ VÝHONOK/napr. na strome/

MOLODYJ----МОЛОДЫЙ----ŽENICH

MONACH----МОНАХ----MNÍCH

MOTUZOK----МОТУЗОК----ŠPAGÁT

MŇKY----МЫНЬКЫ----BAHNIATKA

 

 

N/Н

 

 

NALESNIK----НАЛЕСНІК----ZEMIAKOVÁ PLACKA

NALPA----НАЛПА----OPICA

NANAŠKO----НАНАШКО----KRSTNÝ OTEC

NAPASŤ----НАПАСТЬ----DOTIERAVÝ ČLOVEK

NAROKOM----НАРОКОМ----SCHVÁLNE

NAZAD----НАЗАД----NASPäŤ

NEBOŽATA----НЕБОЖАТА----SIROTY

NIČ NE VARTA----НІЧ НЕ ВАРТА----BEZ OSOHU,NIČ Z TOHO

NEMAJNYJ----НЕМАЙНЫЙ----NESVOJ

NEŇKO----НИНЬКО----OTEC

NERUŠATI----НЕРУШАТІ----NECHAŤ NA POKOJI

NEUROKOM----НЕУРОКОМ----NEUREKOM

NIČELNICI----НІЧЕЛНІЦІ----

NOSONDRAGY----НОСОНДРАКЫ----TRAKY

NOSOVČA----НОСОВЧА----KAPESNÍK

NUZGRI----НУЗGРІ----NOZDRY

 

 

Ň/НЬ

 

 

O/О

 

 

OBČUTI SA----ОБЧУТІ СА----SPAMäTAŤ SA

OČERJAĎ----ОЧИРЯДЬ----MIMO PORADIE

ORTOVKA----ОРТОВКА----MOTYKA

OŠČA----ОЩА----KEKS

 

 

 

P/П

 

 

PACAN----РАЦАН----MALÝ CHLAPEC/expresívnr/

PACJA----РАЦЯ----PRASA

PACERKY-----ПАЦЕРЬКЫ-----RUŽENEC,BIŽUTERIA

PACOK----ПАЦОК----POLENO

PALAČKA----ПАЛАЧКА----OŠATKA

PALANKA----ПАЛАНКA----DRUK

PANTLIK----ПАНТЛІК----STUŽKA

PARFIN-----ПАРФІН---VOŇAVKA

PASATI----ПАСАТІ----BIŤ

PASIJA----ПАСІЯ----ZÁĽUBA

PASIKY----ПАСІКЫ----PASEKY

PASKA----ПАСКА----VEĽKONOČNÝ KOLAČ

PASKUDA----ПАСКУДА----ZLÝ ČLOVEK

PASUJE----ПАСУЭ----SEDI

PAŠA----ПАША----ČERSTVÁ TRÁVA PRE DOBYTOK

PATIKA----ПАТЫКА----LEKÁREŇ

PAVUZ----ПАВУЗ----DLHÁ TYČOVINA

PAZDIRJA----ПАЗДІРЯ----PÁPERIE

PEČI----ПЕЧІ----PIECŤ

PEKUČIJ----ПЕКУЧІЙ----PÁLIVY

PELEVŇA----ПЕЛИВНЯ----STODOLA

PENDREK----ПЕНДРЕК----OBUŠOK

PEREČITI SA----ПЕРЕЧІТІ СА----HADAŤ SA

PERŠE----ПЕРШЕ----SKôR

PERŠOK----ПЕРШЬОК----VARÁŽKA

PESIKY----ПЕСІКЫ----BOKOMBRADY

PESĽA----ПИСЛЯ----MAZNÁČIK

PIHUN----ПІГУН----PIEŽOVEC

PIJAČINA----ПІЯЧИНА----ALKOHOLIK

PIPKA----ПІПКА----FAJKA

PIŠNEK----ПІШНИК----CHODNÍK

PLAFON----ПЛАФОН----STROP

PLANKAČ----ПЛАНКАЧ----TESARSKÁ SEKERA

PLEŠINY----ПЛИШІНЫ----ZÁSNUBY

POČLIVOSŤ----ПОЧЛИВОСТЬ----ČEST

PODDAL SA----ПОДАВ СА----USTÚPIL

PODOLOK----ПОДОЛОК----SPODNIČKA

POKUST----ПОКУСТ----SMALT

POLOMIŇ----ПОЛОМІНЬ---PLÁMEŇ

POMOTOK----ПОМОТОК----ŽINKA NA UMYVANIE RIADU

POMUST,POMOSTYNA----ПОМУСТ----OTESANÁ KLADA

POPAĎA----ПОПАДЯ----POPOVÁ ŽENA

POPKA----ПОПКА----BÁBIKA

PORPLI----ПОРПЛІ----LUPINY VO VLASOCH

PORAJITI----ПОРАЇТІ----UPRATOVAŤ

POROSJAČKA----ПОРОСЯЧКА----PRASNICA

POROTI----ПОРОТІ----PÁRAŤ

PORŤA----ПОРТЯ----UTIERKA

POSOČ----ПОСОЧ----PORAĎ

POTEMOK----ПОТЕМОК----TMA

POTEMRIJA----ПОТЕМРІЯ----NEPRENIKNUTEĽNÁ TMA

POVERESLO----ПОВЕРЕСЛО----POVRIESLO /na viazanie snopov/

POVIDŽ----ПОВІДЖ----POVEDZ

PRAJNIK----ПРАЙНІК----LOPAR

PRIJ----ПЫРІЙ----PYR

PRIKNJ----ПРІКНЫЙ----OSTRÝ,PÁLIVY

PRORUB----ПРОРУБ-----

PSJANKA----ПСЯНКА----DIVA TRAVA

PUČITI----ПУЧІТІ----DUSIŤ

PUDLO----ПУДЛО----ZLE

PUDŽATI----ПУДЖАТІ----STRAŠIŤ

PUCH----ПУХ----ŤAŽKÝ VZDUCH

PUCHRO----ПУХРО----HRVOĽ

PUCHYR----ПУХЫРЬ----PĽUZGER

PUJTY HET----ПУЙТИ ГЕТ----ISŤ PREČ

PUĽKA----ПУЛЬКА----MORIAK

PUPEREK----ПУПЕРЕК----BEDRA

 

R/Р

 

 

RJACHOVATI----РЯХОВАТІ----POČÍTAŤ

RAKAŠ----РАКАШ----DREVO ULOŽENÉ DO RADU

RJANDA----РЯНДА----HANDRA

RAPAVYJ----РАПАВЫЙ----DRSNÝ

RAPŠA----РАПША----PYTĽAK

RATICA----РАТІЦА----KOPYTO

REČATI----РЕЧАТІ-----REVAŤ,PLAKAŤ

REŠETO----РЕШЕТО----SITO

RISKA----РІСКА----REZEŇ

ROSUŠKA----РОСУШКА----RÁSOCHA

ROSUŠKY----РОСУШКЫ----GUMY PUŠKA

ROT----РОТ----ÚSTA

ROZVALKA----РОЗВАЛКА----VALČEK NA TESTO

RUDŽA----РУДЖА----TENKÉ KONÁRE

RUMJANEC----РУМЯНИЦ----MATERINA DÚŠKA

RUŠNIK----РУШНИК----UTERÁK

RYLO----РЫЛО----RYPÁK

RNTA----РЫНТА----OPAR

 

S/С

 

 

SAFALATKA----САФАЛАТКА----ŠPEKAČKA

SEGIŇ----СИGІНЬ----CHUDÁK

SELEP----СЕЛЕП----VENTIL

SEREDYNA----СЕРЕДИНА----STRED

SERENČA----СЕРИНЧА----ŠŤASTIE

SIKLINY----СІКЛИНЫ----MOČ

SINEC----СІНИЦ----MODRINA

SKARALUŠA----СКАРАЛУША----ŠKRUPINA VAJIČKA

SKLEP----СКЛЕП----PREDAJŇA

SKONAV----СКОНАВ----ZOMREL

SKORA----СКОРА----KOŽA

SKORO----СКОРО----ASI,PRIBLIŽNE

SKORO ISŤ----СКОРО ІТИ----RÝCHLO

SKRIPNUV----СКРІПНУВ----STUHOL

SKUČKA----СКУЧКА----ŽABA SKOKAN

SKYPKA----СКІПКА----SKYVA CHLEBA

SKIPA----СКІПА----TRIESKA,IVER

SLUTYJ----СЛУТЫЙ----BEZ RUKY

SIMENEC----СІМЕНЕЦ---ĽANOVÉ SEMENO

SIŇA----СІНЯ----MODRÁ

SINI----СІНІ----PREDSIEŇ

SMARKATYJ----СМАРКАТЫЙ----USMRKANÝ

SMOLI----СМОЛІ----SOPLE

SMYK----СМЫК----SLAK

SNOVANILCI----СНОВАЛНІЦІ----ČÁSŤ KROSIEN

SOKAČKA----СОКАЧКА----KUCHÁRKA NA SVADBE

SINOKOSY----СІНОКОСЫ----SENOSEČ

SІROCHMAN----СІРОХМАН----CHUDÁK

SOROČKA----СОРОЧКА----KOŠEĽA

SPLEŠITI----СПЛИШІЕІ----ZMAČKNUŤ

SPISKY----СПИСКЫ----ZÁPIS DO 1.TRIEDY ZŠ

STRUŽĽAK----СТРУЖЛЯК----MATRÁC VYPCHATÝ SLAMOU

SUMLIŇA----СУМЛІНЯ----SÚCIT

SUČIJ----СУЧІЙ----VHODNÝ

STRIMOVAŤ SA----СТРИМОВАТІ СА----ZDRŽIAVAŤ SA

SVERBEHUSKA----СВЕРБЕГУСКА----ŠÍPKA

 

 

 

Š/Ш

 

 

 

ŠALEŇAK----ШАЛЕНЯК----BLÁZON

ŠAHDAR----ШАНДАРЬ----POLICAJT

ŠANEC----ШАНЕЦ----PRIEKOPA

ŠAFANER----ШАФАНЕР----SKRIŇA

ŠAFARŇA----ШАФАРНЯ----

ŠAFEĽ----ШАФЕЛЬ----VEĽKÁ NÁDOBA

ŠAJTA----ШАЙТА----METROVICA

ŠAPKA----ШАПКА----ČAPICA

ŠARAGLI----ШАРАGЛІ----

ŠARŽA----ШАРЖА----HODNOSŤ

ŠIPOK----ШІПОК----NEKYSNUTÝ CHLIEB

ŠЕRBLIK----ШЕРБЛІК----NOČNÍK

ŠI----ШІ----EŠTE

ŠIFA----ШЫФА----LOĎ

ŠINA-----ШЫНА---KOĽAJNUCA

ŠLAJER----ШЛАЭР----ZÁVOJ

ŠKREPTATI----ШКРЕПТАТІ----ŠKRABAŤ

ŠKRYPITI----ШКРІПІТІ----VRZGAŤ

ŠKЕRIŤ SA----ШКЕРІТІ СА----ŠKĽABIŤ SA

ŠLIPERA----ШЛІПЕРА----ŽELEZNIČNÝ PODVAL

ŠĽAK----ШЛЯК----INFARK

ŠLIJA----ШЛІЯ----KOŇSKÝ POSTROJ

ŠMAK----ШМАК----CHUŤ

ŠMARTI----ШМАРТІ----HODIŤ

ŠMATJA----ШМАТЯ----ODEV

ŠMEJD----ШМЕЙД----BEZCENNÁ VEC

ŠMIRGEĽ----ШМІРGEЛЬ----BRÚSNY PAPIER

ŠURC-----ШУРЦ---ZÁSTERA

ŠOUDRA----ШОВДРА---- ÚDENÉ MäSO

ŠPARHET----ШПАРГЕТ----SPORÁK

ŠPANOVAŤ----ШПАНОВАТІ----NAPÍNAŤ

ŠPAK----ШПАК----OHOROK

ŠPARA----ШПАРА----MEDZERA

ŠPARGĽA----ШПАРGЛЯ----POVRAZ

ŠPAJZ----ШПАЙЗ----KOMORA

ŠPERHAK----ШПЕРГАК----PAKĽÚČ

ŠPIĽKA----ШПІЛЬКА----ZAPÍNACÍ ŠPENDLÍK

ŠPIC----ШПІЦ----HROT

ŠPONČATI----ШПОНЧАТІ----PODKYŇAT

ŠPUĽKA----ШПУЛЬКА----CIEVKA

ŠTABLÓN----ШТАБЛОН----PODHĹAD STRECHY

ŠTACIÓN----ШТАЦІЙОН----STANICA

ŠTANGA----ШТАНGA----PAJCER,SOCHOR

ŠTOK----ШТОК----POSCHODIE

ŠTEMPEĽ----ШТЕМПЕЛЬ----PEČIATKA

ŠTRANK----ШТРАНК----LANO

ŠTREKA----ШТРЕКА----ŽELEZNICA

ŠTRINFĽA----ШТРІМФЛЯ----PONOŽKY

ŠTRIMFALI----ШТРІМФАЛІ----DÁMSKÉ SILÓNKY

ŠVINDEĽ----ШВІНДЕЛЬ----PODFUK

ŠUPAŤ-----ШУПАТІ---STRKAŤ

ŠUTER----ШУТЕР----KÁMEŇ

ŠUFLATKA----ШУФЛАТКА----ZÁSUVKA

ŠUFĽA----ШУФЛЯ----DRUH LOPATY

ŠUSTER-----ШУСТЕР---OBUVNÍK

ŠTEBLI----ШТИБЛІ----PROTÉZA

ŠVIDER----ШВІДЕР----VŔTAK

 

 

 

T/Т

 

 

 

 

TAJKA----ТАЙКА----KAČICA

TALAŠ----ТАЛАШ----POLICA

TALPA----ТАЛПА----PODRÁŽKA

TARCA----ТАРЦА----TABATIERKA

TATARKA----ТАТАРКА----POHÁNKA

TEJKA----ТИЙКА----ZOŠIT

TINTA----ТИНТА----ATRAMENT

TEĽOVAŤ----ТЕЛЬОВАТІ----PORCOVAŤ

TENGEĽ----ТИНGEЛЬ----HRIADEĽ

TEPERKA----ТЕПИРЬКА----TERAZ

TEPŠA----ТЕПША----PLECH NA PEČENIE

TEREN----ТЕРЕН----TŔŇ

TERKA----ТЕРКА----STRUHADLO

TESŤ----ТИСТЬ----SVOKOR

TEŠČA----ТИЩА----SVOKRA

TOPORIŠE----ТОРОРІШЕ----NÁSADA NA SEKERU

TRIČ PO PJAŤ----ТРІЧ ПО ПЯТЬ----TRI krát PäŤ

TREPETA----ТРЕПЕТА----OSIKA

TRUPAREŇ----ТРУПАРЕНЬ----MÁRNICA

TRUŠIŤ----ТРУШЫТІ----OMÁMIŤ

TUČA----ТУЧА----BÚRKA

TURMATI----ТУРМАТІ----ŤAHAŤ ZA VLASY

TYNČATI----ТЫНЧАТІ----TACKAŤ SA

 

 

 

 

U/У

 

 

 

UPAV----УПАВ----SPADOL

USNUV----УСНУВ----ZASPAL

 

 

V/В

 

 

 

VAJGEL----ВАЙGЕЛ----OHOROK

VAKALIJA----ВАКАЛІЯ----TRÚDNIKOVEC BUKOVÝ

VALOVŠNYJ----ВАЛОВШНЫЙ----SÚCI

VAĽOK----ВАЛЬОК----NEPÁLENÁ TEHLA

VARMIŠINA----ВАРМІШІНА-----BRIGÁDA na ČISTENIE PASIENKOV

VANDLIK----ВАНДЛІК----VäČŠIA MISA,HRNIEC

VARŠTAK----ВАРШТАК----ZVERÁk

VATRAĽ----ВАТРАЛЬ----LENIVEC

VBICAV----ВБІЦАВ----SĽUBOVAL

VEČURKY----ВЕЧУРКЫ----PRIADKY

VERBCI----ВЕРБЦІ----KRBCE

VERBĽUD----ВЕРБЛЮД----ŤAVA

VERŠNIK----ВЕРШНІК----VRCHNÁK

VHĽAD----ВЫГЛЯД----OKNO

VINČATI----ВІНЧАТІ----ODDÁVAŤ

VIRGATI----ВІРGАТІ----MÁVAŤ/expr.aj BEHAŤ/

VISTA----ВІСТА----DOĽAVA/povel pre kone/

VJAV SA----ВЯВ СА----VZBLKOL/napr. OHEŇ/

VJAZY----ВЯЗЫ----VäZY

VJEDNO----ВЭДНО----SPOLU

VNADŽITI----ВНАДЖІТІ----ŠPRTAŤ

VOBORОH----ВОБОРОГ----OBOROH

VOHLAVEC----ВОГЛАВЕЧ----KOŇSKÁ OHLÁVKA ZO ŠPAGÁTU

VOLE----ВОЛЕ----ŠTÍTNA ŽĽAZA

VMŇA----ВЫМЯ----VEMENO

VORHY----ВОРНЫ----PERY

VOROŽĽA----ВОРОЖЫЛЯ----VEŠTICA

VOSTROVKA----ВОСТРОВКА----ROHATÉ OSTRO

VINKEĽ----ВІНКЕЛЬ----PRAVÝ ÚHOL

VREŠEC----ВРЕШЕЦ----ŠALOTKA/cibuľa/

VTEČI----ВТЕЧІ----UTIECŤ

VTOK----ВЫТОК----MYŠIA DIERA NAPLNENÁ ORIEŠKAMI

VTOMLENJ----ВТОМЛЕНЫЙ----UNÁVENÝ

VUJKO----ВУЙКО----UJO

VUĽCHA----ВУЛЬХА----JELŠA

VUN----ВУН----ON

VNY----ВЫНИ----ONI

VYTRIMATI----ВЫТРІМАТІ----VADRŽAŤ

VZJABNUTI----ВЫЗЯБНУТІ----PRECHLADNUŤ

 

 

 

Z/З

 

 

 

ZAHOLOVOK----ЗАГЛОВОК----VANKÚŠ

ZABEŠTEĽOVATI----ЗАБЕШТЕЛЬОВАТІ----ZABEZPEČIŤ

ZAJDA----ЗАЙДА----TRÁVNICA

ZALAV----ЗАЛАВ----ZAHRIEŠIL

ZALAV SA----ЗАЛАВ СА---- ZAPRÍSAHOL SA

ZAMLIV----ЗАМЛІВ----OMDLEL

ZAPRIAČI----ЗАПРЯЧІ----ZAPRIAHNUŤ/napr. Kone do voza,niekoho do práce/

ZARIK SA----ЗАРІК СА----ZAPRISAHAL

ZARUS----ЗАРУС----ZARÁSTOL

ZAROSNUTJ----ЗАРОСНУТЫЙ----ZARASTENÝ,NEOHOLENÝ

ZÁŠKALA-----ЗАШКАЛА---TRIESKA

ZATKALO HO----ЗАТКАЛО ЙОГО----VУRAZILO MU DYCH

ZATKATI----ЗАТКАТІ----ZAŠPUNTOVAŤ,ZATVORIŤ(napr. Fľašu/

ZAVADŽATI----ЗАВАДЖАТІ----PREKÁŽAŤ

ZAVARUJ----ЗАВАРУЙ----OCHRAŇUJ

ZATELEMBAV SA----ЗАТЕЛЕМБАВСА----STRATIL SA

ZBAČITI----ЗБАЧІТЬ----UVIDIEŤ

ZBIH SA----ЗБІГ СА----ZRAZIL SA/napr.Odev,sveter.../

ZBYSEV SA----ЗБІСИВ СА----ZBESNEL

ZDOJME----ЗДОЙМЕ----DÁ DOLE

ZDUŠIL SA----ЗДУШЫВ СА----SPOTIL SA

ZIĽA----ЗІЛЯ----BYLINY

ZICHER----ЗІХЕР----ISTOTA

ZMERKAŤ SA----ЗМИРКАТЬ СА----ZMRÁKA SA

ZMORŠKA----ЗМОРЬШКА----VRÁSKA

ZMORŠENY----ЗМОРШЕНЫЙ----VRÁSKAVY

ZNATY----ЗНАТІ----VEDIEŤ

ZNOSOK----ЗНОСОК----MALÉ VAJIČKO

ZOMKĽA----ЗОМКЛЯ----ZRÁZ

ZOZUĽA----ЗОЗУЛЯ----KUKUČKA

ZRJAČIJ----ЗРЯЧІЙ----ŠKUĽAVÝ

 

 

 

Ž/Ж

 

 

 

ŽABARINA----ЖАБАРИНА-------ŽUBRIENKY

ŽABINKA----ЖАБІНКА----NEJEDLÁ HUBA VŠEOBECNE

ŽALO----ЖАЛО----ŽIHADLO

ŽALOBA----ЖАЛОБА----SMÚTOK

ŽMEŇA----ЖМИНЯ----HRSŤ

ŽMT----ЖМЫТ---OTEP,ZVäZOK

ŽNIVA----ЖНИВА----ŽATVA

ŽUMARKA----ЖУМАРКА----ŠKVARKA

ŽUPA----ЖУПА----SPRACOVANÁ ŽITNÁ SLAMA NA POKRYTIE STRECHY

ŽUJDATI----ЖУЙДАТІ----PONOSOVAŤ SA

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár udalostí


<<   Október 2017   >>
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Príbuzné témy


Cintorín obce Ruské na
www.cisarik.com
Cesta domov