ruske.sk      ÚVOD
RUSKÉ - 1986 - Petr Venzara
 • Hraničný prechod do Poľská na Mohlici (Ruščanský priesmyk)
 • Pohľad z Krivuľ na Mohlicu
 • Jeden z posledných záberov na Ruské z Preluky - Monastýr
 • Rusčanská kotlina a Ruské učupené pozdĺž riečky Cirocha
 • Gréckokatolická cerkov postavená v roku 1789 v barokovo - klasistickom slohu.Zasvätená - Roždestvu presvätej Bohorodici
 • Z.Š. 1-6.ročník s materskou školou, otvorená v roku 1967
 • Vstup do základnej školy
 • Tam, kde stíchne detský smiech, nastupuje nostalgia
 • Sumno, sumno až na kraj, hraj muziko, hraj...<br/>už iba tiahlo plače meluzína
 • Na mieste starého kultúrneho domu, postavený ako prvý v Sninskom okrese v 30.r. 20.stor. občanmi obce
 • Ruiny.ruiny...
 • K tomu niet čo dodať
 • Bez komentára
 • Pán Ivan Piroš - Nacin
 • Posledné dni na svojom. Pán Štefan Lempeľ so synom na záhrade
 • Komurka Michala Lempeľa - Bilasa, prežila takmer storočnicu a dve svetové vojny. Až...
 • Dom č.157 rodiny Jusko Pavel
 • Smutné memento po rodine Juskovej pretrvalo do dnešných čias
 • Koniec - nielen dediny!
Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19861 002_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19862 003_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19863 004_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19864 005_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19865 006_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19866 007_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19867 008_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19868 009_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_19869 010_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198610 011_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198611 012_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198612 013_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198613 014_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198614 015_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198615 016_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198616 017_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198617 018_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198618 019_obec_Ruske_Vychodoslovensky_kraj_CSSR_26_08_198619
jquery slider plugin by WOWSlider.com v8.2
Zdroj:
Vážený pane Vasko, dovoluji si Vás informovat, že na internetovou stránku: Zaniklá východoslovenská obec Ruské Československo
jsem umístil fotografie z obce Ruské ze své návštěvy v srpnu 1986. S přátelským pozdravem Petr Venzara, Králíky, Východní Čechy
Copyright © 2015 mbtron® e-solution   M.B.TRONIKA